Committee member


Hu Jinlian (HongKong), Wang Xuechuan, Wang Quanjie, Lan Yunjun, Li Tianduo, Jin Yong, Zhang Zongcai, Zhang Mingfa, Yan Jianlin, Yan Lan, Song Ruqiang, Peng Xiancheng, Fan Haojun, Li Zhiqiang, He Youjie, Chen Wuyong, Yin Huaqiang, Zhu Jiaye.

Copyright (C) 2012 National Engineering Laboratory for Clean Technology of Leather Manufacture. All rights reserved.